Upravna stavba v Bernu,
Državni urad za okolje, promet, energijo in komunikacije
Bern-Ittigen, Švica
(javni natečaj 2012)