Hranilnica LON,
Glavna upravna stavba Hranilnice LON in poslovno trgovski kompleks
Kranj
(vabljeni natečaj 2013)