Aalto University Campus,
Urbanistično arhitekturna zasnova novega univerzitetnega središča
Otaniemi, Finska
(mednarodni natečaj 2012)