Center Bellevue,

poslovno stanovanjski objekt

Celovška cesta, Ljubljana

(projekt 2010)

Center Bellevue je izrazito trajnostno naravnana zazidava ob Celovški cesti, nasproti parka Tivoli. Gradnja upošteva najvišje standarde energetske varčnosti ter sledi načelom trajnostnega urbanizma. Gre za rekonstrukcijo nekdanjega industrijskega območja v gostejšo zazidavo z mešanimi dejavnostmi v močnem infrastrukturnem koridorju mestne vpadnice in v neposredni bližini centra. Nova zazidava bo programsko obogatila širše območje, zmanjšala njegovo odvisnosti od motornega prometa ter z ohranitvijo geometrijske strukturne lokacije in nekaterih zanimivejših historičnih stavb ohranila identiteto Stare Šiške. Obenem bodo kakovostna in dovolj velika stanovanja, primerljiva z individualnimi hišami, pritegnila nazaj v mesto sloj prebivalstva, ki se sicer odseljuje na suburbana območja, kjer se optimalne izrabe površin in infrastrukture ne da zagotoviti.

Zazidava je zasnovana kot kompozicija dveh stavbnih sistemov, parterja in nanj položenih volumnov. Parterni del je poln stavbni blok, ki sledi karejski zazidavi širšega območja in definira urbane prostore ulic. Tu je predviden manjši lokalni oskrbni center s supermarketom in več manjšimi lokali. Zasnovan je kot nakupovalna galerija s pokrito ulico in osrednjim pokritim atrijem. Na strehi parternega dela je za stanovalce urejen interni park z oazo za otroke.

Na parterni del so postavljeni trije prostostoječi volumni nadstandardne stanovanjske zazidave, dve vertikali in ena horizontala. Horizontala je v tipološkem smislu niz vrstnih hiš, ki imajo v pritličju dnevni in v nadstropju nočni del, z južno orientacijo. Vertikali sta postavljeni tako, da ne motita pogledov iz sosednjih stolpnic. V njih so velika stanovanja s širokimi balkoni. Povezuje ju komunikacijsko jedro, obraščeno z rastlinjem, kot zelena cezura med obema volumnoma. Na terasni etaži so klubski prostori z bazenom, ki jih lahko izmenično uporabljajo lastniki stanovanj.