Aster,

poslovna hiša Aster

Dunajska cesta, Ljubljana

(realizacija 1996)

Prizidek poslovnega objekta Aster je oblikovni fragment velike krožne stavbe Rotonda in sledi krožnici njene zunanje fasade. Krožnica velikega loka tako objame poslovno stavbo Aster, ki je lastniki niso pustili podreti, in spomeniško zaščiteni park pred njo. Dopuščena je bila možnost kasnejše povezave prizidka in Rotonde, ki pa zaradi spremembe lastništva ni bila nikoli več aktualna.

Ločna južna fasada prizidka je zato oblikovana kot »skorja« z aluminijasto fasado in majhnimi okni, vzhodna fasada proti parku pa je kot odrezan krhelj popolnoma odprta in prozorna. Prizidek se z ozko cezuro jasno odmakne od stare stavbe in na ta način reši oblikovne zadrege pri povezovanju obeh fasad. Predvidena in nikoli realizirana je bila mrežna sekundarna fasada, ki bi iz neambiciozne stare stavbe Aster ustvarila zanimivo moderno arhitekturo in jo približala arhitekturi prizidka.