R34,

poslovno stanovanjski kompleks

Zupančičeva jama, Ljubljana

(realizacija 2005)

Poslovno stanovanjski kompleks R34 ob Železni cesti zaključuje zadnjega od štirih stavbnih blokov Zupančičeve jame.

Osrednji del nove zazidave je stanovanjski blok. Na visok podstavek z vertikalno členjeno fasado sta previsno položena dva horizontalna stanovanjska volumna, ki ju zaključuje ortogonalni raster z lesom obloženih lož. Stanovanja se preko njih po celotni širini odpirajo na zahod, proti Navju, novemu Severnemu parku in veduti Ljubljane z Gradom. Lože se poljubno zastirajo z drsnimi paneli ter ustvarjajo na fasadi vedno nove kompozicije polno-praznih polj. Lesene letvice senčnih panelov so na zunanji strani prevlečene z aluminijem, na notranji strani pa ustvarjajo prijeten vtis lesene vrtne senčne ute.

Vzhodna fasada se z enostavnejšim oblikovanjem in materiali odziva na stanovanjski značaj notranjosti kareja. Veliko ploskev poživljajo naključno pripeti volumni zaprtih lož in nepravilna kompozicija barvnih ploskev.

Streho oblikujejo in dodatno razgibajo različno visoki in zamaknjeni volumni terasnih stanovanj z velikimi vedutnimi okni.
 
Severni del stanovanjskega dela objekta je oblikovan kot samostojen stolp. Dopolnjuje osrednji javni trg Zupančičeve jame z modernimi interpretacijami mestnih vrat, lože in fontane.

Nizki poslovni objekt konične oblike med stanovanjskim objektom in Železno cesto s poudarjenimi arkadami določa promenado v smeri glavne vedute na ljubljanski Grad in vodi do severnega vstopa v potniški center ter naprej v središče mesta. Fabianijeva zamisel, po kateri se vse ulice v tem delu mesta usmerjajo proti Gradu, je tako koncentrirana v eni pomembnejši potezi, ki obenem določa novo mestno merilo celotnega predela severno od železnice in ga spaja z mestom na njeni južni strani.