R5,

poslovno stanovanjski objekt ob severnem vstopu v Potniški center Ljubljana

Vilharjeva cesta, Ljubljana

(realizacija 2009)

Objekt R5 označuje točko, kjer se ožje mestno središče skozi podhod pod železnico prelije v severni del Ljubljane, v območje štirih karejev Zupančičeve jame in bodočega parka ob Navju. Obsega kompozicijo več stavbnih volumnov. Velika trikotna prizma, ki s svojo značilno, poševno prisekano  obliko, določa značaj objekta in njegove širše okolice, je postavljena prečno na niz manjših in nižjih volumnov ob Hacquetovi ulici. Prisekana oblika daje objektu močno identiteto, po drugi strani pa omogoča globljo penetracijo sonca v njeni okolici.

Objekt s svojim terasno oblikovanim zaključkom raziskuje možnosti nekonvencionalne goste mestne kolektivne stanovanjske tipologije, ki bi ponudila ugodnosti stanovanjske hiše z razgledom: udobna garaža s shrambo v kleti ter velik bivalni prostor z veliko odprto teraso in zelenjem. Ugodnosti, ki jih sicer nudi samo omejeno število sicer zelo iskanih terasnih stanovanj na strehah stanovanjskih objektov. Terasna stanovanja izkoriščajo čudovite poglede na mestno središče z Gradom in ugodno južno stanovanjsko orientacijo.

V delu objekta brez teras so tipična mala urbana stanovanja v konstrukcijskem modulu 7,5x7,5m, z instalacijskimi priključki ob notranji steni, ki dopuščajo popolnoma svobodno razporeditev sten in pohištva v bolj ali manj zaprti izvedbi.