Lek,

poslovna stavba Lek ob Celovški cesti v Ljubljani

(projekt 2005)

Na praznem zemljišču ob Celovški cesti severno od Gospodinjske ulice predvideva veljavni zazidalni načrt gradnjo nove poslovne stavbe, ki bo dopolnila ulično fasado ene najpomembnejših ljubljanskih vpadnic in ji dodala novo identiteto. Poslovna stavba je postavljena na severno obrobje obstoječega javnega parka ob Celovški cesti in je zato dobro opazna ter markantna, čeprav njen volumen spoštuje merilo današnje robne zazidave Celovške ceste z višinami okoli 30m. Arhitekturno oblikovanje izhaja iz arhitektonske zasnove, ki je integralni del urbanistične zasnove, zato je obvezno zagotoviti sodelovanje avtorjev tudi v nadaljnjih fazah arhitekturnega oblikovanja. Zahtevana je visoka kvaliteta graditve in uporaba kvalitetnih materialov. Fasade so izvedene v kombinaciji stekla in keramike ali kamna. V elaboratu predstavljena rešitev upošteva želje potencialnega investitorja, da so pisarne zaradi boljše osvetlitve z naravno svetlobo največ 5-6m globoke ter da se poizkuša zmanjšati relativno globoko klet s štirimi etažami. V ta namen je v stavbni volumen na zahodni strani zarezana 6m široka in 12m globoka cezura, prostori pa so nato nanizani ob dveh hodnikih v dveh pisarniških krilih. Jedro je pomaknjeno za en gradbeni raster proti Celovški cesti in je nekoliko preurejeno, tako da je mogoče v isti etaži namestiti tudi več popolnoma ločenih poslovnih suit. Seveda je možno urediti tudi odprt "oceanski" pisarniški tloris. Nekoliko manjše površine pisarn in ponoven izračun pa pokažejo, da so za parkiranje dovolj 2,5 kleti, kar bistveno poenostavi gradnjo in zmanjša investicijo.